Osmanlı’nın Meşhur Mimarı Koca Sinan

Osmanlı’nın Meşhur Mimarı Koca Sinan

Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu himayesindeki kentlerde nasıl bir fırsat eşitliğinin olduğunun kanıtı gibidir. Tarih otoritelerinin kimine göre Ermeni, kimine göre de Rum asıllı olduğu söylenir. Kayseri doğumludur. Osmanlı’daki gayrimüslim çocukları devşirme ve orduya kazandırma sistemi ile Osmanlı ordusuna katılmıştır. Yeniçeri bölüklerinde, üst rütbelere kadar yükselmiş ve daha sonra mimari özellikleri ile ön plana çıkmıştır.

Mimar Sinan
mimar-sinan

Mimar Sinan

Osmanlı Ordusu Günleri

Osmanlı ordusunun seferlerinde Köprü yapımı gibi işleri üstlenen Sinan’ın dehası bir şekilde Sarayın ilgisini çekmiş olacak ki, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir anda baş mimarlığa kadar yükselmiştir. Mimar Sinan, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii, Şehzade Camii, Mihrimah Sultan’ın Edirnekapı ve Üsküdar’daki camileri başta olmak üzere muhteşem camiler yapmıştır. Yapıları Padişah ailesi ile sınırlı kalmamış, Sadrazamlar ve devletin ileri gelenleri adına da birçok eser meydana getirmiştir. Örneğin Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa için Tophane’de yaptığı cami, ya da Eminönü’nde Rüstem Paşa için yaptığı camiyi örnek verebiliriz.

Rüstem Paşa Camii

Bu arada Rüstem Paşa Camii, Mimar Sinan yapıları arasında en küçük eserlerden biridir fakat, iç bezeme ve süsleme açısından en öne çıkan camilerden biridir. Rüstem Paşa Camii’nin İznik Çinileri, dönemin en kaliteli çinileridir ve camiye görüntü açısından muhteşem bir görsellik katar.

suleymaniye-mimar-sinan

Süleymaniye Camii

Mimar Sinan Ve Kanuni Sultan Süleyman

Mimar Sinan, üç Padişaha hizmet etmiştir. Bunlardan ilki elbette Kanuni Sultan Süleyman’dır. Onun ardından II.Selim ve III.Murad dönemlerinde de sarayın baş mimarı olarak görev yapmıştır.

Mimar Sinan’ın Eserleri

Uzun bir yaşam süren Mimar Sinan’ın Eserleri alt alta not edildiğinde uzun bir liste oluşturacak kadar fazladır. Bu sebeple Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nun en üretken mimarı olarak tarihe geçmiştir.

Dışarıdan Süleymaniye Camii
istanbul-camileri-mimar-sinan

Dışarıdan Süleymaniye Camii

Hayattayken ve ölümünden kısa bir süre sonra hazırlanan listelerden, en az 477 yapıda onun imzasının olduğunu ve bunlar arasında 107 cami, 74 medrese, 56 hamam, 52 mescit, 45 türbe, 38 saray, 31 kervansaray, 22 imaret ve 9 köprü yer aldığını biliyoruz.

Süleymaniye Camii ve  Selimiye Camii gibi dev projelerin yanında, İstanbul’u süsleyen diğer eserlerinden bazıları şunlardır: Topkapı semtinde Kara Ahmed Paşa Camii (1558-1560), Eminönü semtinde Rüstem Paşa Camii (1562), Edirnekapı semtinde Mihrimah Sultan Camii (1571), Sultanahmet’te Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi (1572), Kasımpaşa semtinde Piyale Paşa Camii (1574), Babaeski ilçesinde Semiz Ali Paşa (1565), Lüleburgaz ilçesinde Sokollu Mehmed Paşa Camileri (1570).

Kılıç Ali Paşa Camii
kilic-ali-pasa-mimar-sinan

Kılıç Ali Paşa Camii

Mimar Sinan oldukça uzun bir hayat sürmüş ve 98 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Life Of Sinan The Architect

Architect Sinan was the best architect that Ottoman history ever known. He was an extremely creative and productive person on his field. Perhaps the most efficient architect of his era. He live in 16th century, when the Ottoman Empire’s power, wealth and influence hit the top. Therefore he was able to create a lot of buildings with the monetary support of Ottoman Sultans.

16th century, however, was the Ottoman Empire’s magnificent century. The quality of goods were increased dramatically, so they produced best material as well as intricate work of art. Sinan adorned his mosques with beautiful Iznik Tiles and high quality calligraphy. Accomplished masters were always behind him, during his constructions all around the Ottoman lands. Power and borders of Ottoman influence was massive in the 16th century. Sinan built many things from Balkans, to Caucasus; from Istanbul to the Mediterranean cities. Map Of Ottoman Empire was covering millions of square meters and the Empire was located in the center of all trade routes of ancient times.

The secret of Architect Sinan’s greatness, was his unique architectural style. He managed to create a mixture of architecture that of Seljuk Empire, Ottomans and Byzantine Empire. He was inspired by the Central Asian  Seljuk architecture as well as the  Byzantine (Hagia Sophia) architecture. Somehow he was able to use the features of Seljuk Architecture and Byzantine Architecture together.

Seljuk Architecture contains some Mongolian features as well. It has resemblance with the Mughal Architecture of India, Mongol Architecture of Semerkand and Great Seljuk Turks of Isfahan.


Önerilen Diğer Yazılar:

Kariye Ve Ayasofya Mozaikleri

İstanbul’un Tarihi Eserleri

Amerika Ve Avrupa Vizesi Almak


Serhat Engül

3 thoughts on “Osmanlı’nın Meşhur Mimarı Koca Sinan

  1. Pingback: Kariye Ve Ayasofya Mozaikleri – Cappadocia Private Tour Guide

  2. Pingback: Amerika (ABD) Ve Avrupa (AB) Vizesi Almak – Cappadocia Private Tour Guide

  3. Pingback: İstanbul’un Muhteşem Tarihi Eserleri – Cappadocia Private Tour Guide

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s